• CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực Lăk, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Păk, Buôn Ma Thuột, Krông Bông, Cư M'Gar. Đỉnh mây có độ cao từ 8km đến 10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  14:55 | 05/06/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực Buôn Hồ, Cư M'Gar, M'Đrắk, Lắk, Cư Kuin, Krông Ana. Đỉnh mây có độ cao từ 8km đến 10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:12 | 04/06/2019
 • Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
  15:11 | 04/06/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
  17:51 | 03/06/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện M'Đrắk, Krông Năng, Krông Bông, Buôn Hồ. Đỉnh mây có độ cao > 10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:24 | 02/06/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
  15:23 | 02/06/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện M'Đrăk, Krông Bông, Lăk, Krông Păk. Đỉnh mây có độ cao từ 8km đến 10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:52 | 30/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng
  15:51 | 30/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng
  17:52 | 29/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng
  16:52 | 28/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Buôn Đôn, Cư M'Gar, TP Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Lắk, Krông Bông, M'Đrắk. Đỉnh mây có độ cao 8km đến >10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:36 | 27/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng
  15:36 | 27/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
  15:37 | 26/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Krông Bông, Lắk, M'Đrắk, Krông Ana, Cư Kuin. Đỉnh mây có độ cao > 10km.
  15:32 | 23/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng
  15:32 | 23/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng
  16:33 | 22/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa và dông vài nơi, ngày nắng
  17:03 | 21/05/2019
 • Mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng
  15:17 | 20/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Lăk, Krông Bông, Krông Ana. Đỉnh mây có độ cao từ 8km đến 10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  14:40 | 20/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
  16:12 | 19/05/2019
 • Mây thay đổi, không mưa, ngày có nắng nóng
  16:41 | 17/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng
  15:59 | 16/05/2019
 • Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi.
  15:53 | 15/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Buôn Đôn, Krông Ana, Cư Kuin, TP.Buôn Ma Thuột, Krông Păk. Đỉnh mây có độ cao >10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:51 | 14/05/2019
 • Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
  15:46 | 14/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Krông Bông, M' Đrắk. Đỉnh mây có độ cao >10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  17:55 | 13/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
  17:55 | 13/05/2019
 • Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.
  19:42 | 12/05/2019
 • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
  15:51 | 10/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Năng, Buôn Hồ, Krông Buk, M'Drăk,
  16:53 | 09/05/2019
 • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
  15:33 | 09/05/2019
 • Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, sáng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
  15:23 | 08/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
  19:24 | 07/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, M'Đrắk. Đỉnh mây có độ cao >10km. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  19:24 | 07/05/2019
 • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
  18:10 | 06/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng
  17:48 | 05/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng
  16:44 | 03/05/2019
 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐĂK LĂK

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực huyện Lăk, Ea H'leo, Buôn Hồ, Krông Năng, Cư M'Gar, M'Đrak, Krông Bông. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  15:19 | 02/05/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
  15:19 | 02/05/2019
 • Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
  16:24 | 01/05/2019
 • Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng
  23:43 | 28/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng.
  18:31 | 26/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng.
  15:58 | 25/04/2019
 • 24 giờ qua: Khu vực Đăk Lăk chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía phát triển, trên cao ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng.
  16:17 | 24/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng.
  16:17 | 24/04/2019
 • Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng
  15:18 | 23/04/2019
 • 24 giờ qua: Khu vực Đăk Lăk chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía phát triển, trên cao ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng.
  15:18 | 23/04/2019
 • 24 giờ qua: Khu vực Đăk Lăk chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía phát triển, trên cao ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một số nơi đã xảy ra nắng nóng.
  09:17 | 23/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng.
  09:17 | 23/04/2019
 • Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Đắk Lắk

  Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Lắk, Buôn Đôn, Krông Bông. Hiện những ổ mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.
  19:39 | 20/04/2019
 • Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21-4-2019
  19:32 | 20/04/2019
 • Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19-4-2019
  17:30 | 18/04/2019
 • Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18-4-2019
  15:27 | 17/04/2019
 • Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
  15:56 | 14/04/2019
 • Cảnh báo mưa dông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku cho thấy mây dông tiếp tục hình thành, phát triển trên khu vực tỉnh Đăk Lăk (Krông Ana, Krông Păk, Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Cư M'Gar, Buôn Đôn).
  15:55 | 14/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng.
  15:19 | 11/04/2019
 • Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Đắk Lắk

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Pắc, Ea Kar và Krông Bông.
  14:41 | 11/04/2019
 • Ít mây, không mưa, ngày nắng.
  15:03 | 10/04/2019
 • .
.