Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ XVII
Cập nhật lúc 15:00, Thứ Ba, 09/06/2020 (GMT+7)
.

Trong hai ngày 8 và 9-6, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 32 đảng viên.

12312
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Quang Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt các sở, ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025; thỏa thuận hiệp y để quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn theo quy chế phối hợp; tham mưu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ của các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh và thí điểm tuyển chọn cán bộ bằng hình thức thi tuyển và bảo vệ chương trình hành động; tham mưu tổ chức thi tuyển được 70 công chức vào làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVII.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tham mưu ban hành các kế hoạch tham dự sinh hoạt định kỳ với gần 100 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tham mưu chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, sưu tra, xác minh làm rõ và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với gần 1.000 hồ sơ trong diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và phát triển đảng viên.

Đảng bộ cũng đã quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm…

3213
Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung các chỉ tiêu chủ yếu: hằng năm lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện; phấn đấu xây dựng 1-2 tập thể và 2-4 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Đông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Xuân

 

,