Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)
.
Chiều 17-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và Dự thảo Luật Chăn nuôi để trình tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIV. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Y Khút Niê chủ trì hội nghị.
 
th
Phó Trưởng Đoàn đai biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại hội nghị
 
Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) bao gồm 11 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho y kiến vào dự thảo một số nội dung như: các hành vi tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thanh toán không sử dụng tiền mặt; đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; tài sản, thu nhập phải kê khai; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập... 
 
th
Đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị.
 
Đối với Luật Chăn nuôi, Dự thảo bao gồm 7 chương, 82 điều, quy định về chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi.
 
Về cơ bản các đại biểu nhất trí cao với dự thảo luật này. Bên cạnh đó các đại biểu cũng góp ý về một số nội dung như: nhập khẩu vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi; quản lý nuôi chim yến; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân chăn nuôi; hợp tác liên kết sản xuất trong chăn nuôi, các hành vi bị nghiêm cấm… 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê đánh giá cao tinh thần xây dựng và những ý kiến đóng góp của đại biểu đối với 2 dự thảo luật. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
,