Tin tức
242
3481
Tin tức
/channel/3481/
324985
Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
0
null

,
Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
Cập nhật lúc 17:40, Thứ Sáu, 31/12/2010 (GMT+7)

Ngày 31 - 12, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2007 - 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Ông Đỗ Xuân Bỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, trên cơ sở chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng nội dung chương trình công tác, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp và đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Người dân đến công chứng giấy tờ tại Sở Tư pháp

Công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu qủa quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật ở địa phương. Từ năm 2007-2010, Sở Tư pháp đã thẩm định, góp ý trên 400 dự thảo văn bản cho các sở, ban ngành; tham mưu, giúp UBND tỉnh tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 322 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa 476 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành. Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn duy trì, phát huy hiệu qủa. Công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 2.437 tổ hòa giải với 12.777 hòa giải viên; các tổ hòa giải đã thụ lý 9.806 vụ việc, hòa giải thành 6.945 vụ việc, đạt tỷ lệ 70,86%. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều sai phạm.

Các đại biểu về dự hội nghị

Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo thuận lợi cho nhân dân…

Trong năm 2011, Sở Tư pháp sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ban hành theo đúng quy trình, thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáng ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Những tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010; 3 tập thể đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.


Đăng Triều
 

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC