Công ty Thủy điện Buôn Kuôp triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2013
Cập nhật lúc 19:15, Thứ Bảy, 15/06/2013 (GMT+7)

Chiều 14-6, Công ty Thủy điện Buôn Kuôp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2013.

Theo báo cáo của Công ty, năm 2012, công tác điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp và Sê -rê- Pôk 3 trong mùa mưa lũ đã thực hiện đúng quy trình vận hành đơn hồ, vận hành liên hồ chứa, không để xảy ra sự cố hay thiệt hại đáng tiếc nào về người cũng như tài sản của người dân vùng hạ lưu. Các công trình  của nhà máy bảo đảm an toàn, hệ thống thiết bị nhà hoạt động bình thường và đã huy động được công suất tối đa trong thời gian xả lũ...

Đập tràn Thủy điện Buôn Kuôp
Đập tràn Thủy điện Buôn Kuôp

Để làm tốt công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2013, trong 5 tháng đầu năm, Công ty Thủy điện Buôn Kuôp xây dựng phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập; kiện toàn Ban chỉ huy PCLB do Giám đốc đơn vị làm trưởng ban với thành viên là các cán bộ chủ chốt của công ty và Ban chỉ huy PCLB của 2 tỉnh Dak Lak và Dak Nông; thành lập tiểu ban kỹ thuật xả lũ, đội xung kích PCLB của 3 nhà máy. Đơn vị cũng chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ ứng phó với thiên tai cho các thành viên trong ban và đội xung kích PCLB. Đồng thời, hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì các trình trình thiết bị, liên quan đến công tác PCLB; xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị liên quan trong vận hành xả lũ, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực; thiết lập 10 trạm cảnh báo từ xa qua sóng điện thoại di động tại hạ lưu đập Buôn Tua Srah và Buôn Kuôp...

Hội nghị cũng đề ra một số  giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch PCLB năm 2013; xây dựng phương án diễn tập xả lũ cho 3 hồ chứa và diễn tập xả lũ cho 3 phân xưởng vận hành trong tháng 7; tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập và hệ thống cọc tiêu cảnh báo vùng hạ lưu...

Lê Hương

 

,