Xây dựng 6 mô hình thí điểm về phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Tư, 17/07/2013 (GMT+7)

Nhằm mục tiêu nâng cao các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐTB&XH đã chọn 6 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Ea H’leo, Krông Pak và Lak triển khai thực hiện thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc Đề án 3 Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, kế hoạch đề ra thành lập Ban điều hành và nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp huyện; Ban bảo vệ trẻ em cấp xã, Văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện, điểm tư vấn ở cộng đồng, trường học. Các mô hình thí điểm phải được nhân rộng ra 70% số xã trong huyện triển khai, năm 2013 mỗi xã lập hồ sơ và giải quyết, can thiệp trợ giúp tư vấn ít nhất từ 10 đến 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình sẽ được nhân rộng ra 30% số huyện, thị xã, thành phố triển khai hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em từ năm 2013 đến 2015. Để việc triển khai thực hiện mô hình mang lại chất lượng, hiệu quả cao, từ ngày 15 đến ngày 20 -7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn các mô hình xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cho 120 cán bộ và cộng tác viên của các xã: Buôn Triết, thị trấn Liên Sơn (huyện Lak); xã Hòa An (huyện Krông Pak); xã Dlê Yang, thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo). Tại lớp tập huấn, các học viên được Thạc sĩ Phan Thanh Minh - chuyên gia Trung tâm Tư vấn tâm lý giáo dục gia đình và Thanh thiếu nhi (TP. Hồ Chí Minh) trang bị một số kiến thức về: Quy trình hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; tiến trình công tác xã hội, kỹ năng công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em; mô hình phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em;  truyền thông bảo vệ trẻ em; đặc điểm các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Minh Quân

,