Kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước tại xã Ea Na và UBND huyện Krông Ana
Cập nhật lúc 17:29, Chủ Nhật, 18/08/2013 (GMT+7)

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của UBND tỉnh do ông Nguyễn Hùng Thi, Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ) làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC Nhà nước năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; Kế hoạch CCHC Nhà nước 6 tháng cuối năm 2013 trên địa bàn xã Ea Na và UBND huyện Krông Ana.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Kroong Ana.
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Krông Ana.

*Tại xã Ea Na:  Qua kiểm tra một số nội dung: Việc thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), công khai TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý, điều hành trong cơ quan hành chính nhà nước; công tác hiện đại hóa cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới… Đoàn kiểm tra nhận thấy UBND xã Ea Na đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, việc ban hành các văn bản quy phạm phát luật; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về công tác đào tạo nguồn nhân lực…

Đoàn làm việc với tập thể cán bộ xã Ea Na.

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số tồn tại như: địa bàn xã có dân số đông nên nhu cầu giải quyết về TTHC cao và đa dạng khiến công tác giải quyết TTHC gặp không ít khó khăn; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa chưa được ứng dụng, còn mang tính thủ công, nên giải quyết TTHC còn chậm, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa tận tụy khi thi hành công vụ; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa tập trung, quyết liệt, chưa tiến hành một cách đồng đều, tổng thể; chưa công khai đầy đủ thủ tục hành chính, điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ...

* Tại UBND huyện Krông Ana: Thời gian qua, lãnh đạo huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác CCHC.  UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đa số người dân nhìn nhận tích cực về cách ứng xử trong giao tiếp cũng như cách giải quyết công việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Việc đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức được thực hiện nề nếp, dân chủ, công khai và phát huy được tính chủ động của các cơ quan, đơn vị. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Kiểm tra việc niêm yết công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Krông Ana.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: việc tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa huy động được nhân dân và tổ chức tham gia góp ý, giám sát, đánh giá thực hiện CCHC; tiến độ giải quyết dịch vụ hành chính công còn chậm; một số cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ vẫn còn tình trạng quan liêu, thiếu coi trọng và lắng nghe ý kiến của dân, làm việc còn thiếu nhiệt tình, hiệu quả chưa cao; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Hùng Thi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong lĩnh vực CCHC của xã Ea Na và UBND huyện Krông Ana thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thêm nhân lực và trang thiết bị bảo đảm làm việc có hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Thế Hùng
 

,