Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo
Cập nhật lúc 16:33, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Từ ngày 5 đến 21-12 , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam (Hà Nội) tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2017 (mỗi lớp 4 ngày).

Tham gia tập huấn là lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ giảm nghèo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

21
Các đại biểu tham gia tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 6 chuyên đề: Lập kế hoạch giảm nghèo cấp địa phương; Nội dung cơ bản của hoạt động truyền thông và giám sát, đánh giá giảm nghèo; Hướng dẫn công tác xã hội, các chính sách an sinh xã hội – bảo trợ xã hội và giảm nghèo; Phương pháp tổ chức tuyên truyền và vận động người dân tham gia các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn; Phương pháp đối thoại hỗ trợ giảm nghèo; Phương pháp xây dựng dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.

Nguyễn Xuân

,