Tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Cập nhật lúc 21:15, Thứ Năm, 25/01/2018 (GMT+7)

Ngày 25-1, Ban Dân vận Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận của Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức dân vận, áp dụng sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận ngày càng hướng về cơ sở, theo phương châm “gần dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân”, kịp thời nắm bắt tư tưởng, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hoạt động dân vận gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, kết hợp với lồng ghép công tác phát động quần chúng, tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Y Nin Niê phát biểu tại hội nghị.

Để công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị các ban ngành, đoàn thể chính trị năm 2018 tiếp tục tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức dân vận phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như chú trọng, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đăng Triều

 

,