Thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018
Cập nhật lúc 19:58, Thứ Bảy, 06/01/2018 (GMT+7)
Ngày 5-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh điều hành hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh điều hành hội nghị
 
Năm 2017, trong số 18 chỉ tiêu chủ yếu có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu có một phần đạt và vượt kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu về độ che phủ rừng không đạt kế hoạch. Đáng chú ý là tổng sản phẩm xã hội đạt 47.761 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế 7,52%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.729 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 575 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,46 triệu đồng; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 65.083 tỷ đồng; toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2017 thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 5.145 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2016, là năm đầu tiên kể từ 2011 vượt dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong năm 2018, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,8 – 8%; tổng sản phẩm xã hội khoảng 51.480 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 27.720 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD; giải quyết việc làm cho khoảng 27.800 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 - 3% so với năm 2017; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...
 
Phát biểu tại hội nghị,Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cho rằng, để đạt được những chỉ tiêu trên, các cấp ngành, địa phương cần nắm chắc tình hình chung của cả nước và trong tỉnh để chủ động trong kế hoạch công tác; khắc phục các tồn tại, yếu kém và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, rà soát, bổ sung các quy hoạch, đề án nhằm thực hiện có hiệu quả.
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...
Minh Thông
 
 
,