Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu đào tạo nghề cho 26.600 lao động nông thôn
Cập nhật lúc 16:08, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
Sáng 2-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh HYim Kđoh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
 
Giai đoạn 2010-2017, toàn tỉnh đã tổ chức 705 lớp đào tạo nghề cho 23.669 lao động nông thôn, với tổng kinh phí hơn 66 tỷ đồng. Số lao động nông thôn được đào tạo nghề có việc làm mới và làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập tăng lên đạt trên 76,94%. Về vay vốn giải quyết việc làm, đến nay tổng dư nợ cho vay hơn 104,6 tỷ đồng, với hơn 4.620 hộ được vay vốn. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu đào tạo nghề chưa đạt kế hoạch đề ra; một số cơ sở đào tạo nghề chưa chú trọng đến chất lượng đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm, sử dụng nghề được đào tạo của học viên...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu: đào tạo 26.600 lao động nông thôn; ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị trong thời gian tới các địa phương và ban, ngành có liên quan cần tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề; quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp lý, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, phù hợp theo Nghị quyết của tỉnh và quy định của Trung ương. Các đơn vị đào tạo nghề cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu địa phương...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
 
Lan Anh
,