168 học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị kết nạp Đảng đợt II-2018
Cập nhật lúc 16:20, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
.
Sáng 12-3,  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị kết nạp Đảng đợt II-2018 với sự tham gia của 168 đoàn viên ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trong khối.
 
Các học viên tham dự lớp tập huấn
Các học viên tham dự lớp tập huấn
 
Các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, xuất bản năm 2017 gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (2 phần); Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đồng thời tiếp thu thêm 2 chuyên đề mới gắn với công tác giáo dục của Đoàn: Giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ và chuyên đề “Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.
 
Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 16-3.
 
Vân Anh
 
,