Huyện Ea Súp: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 120 cán bộ Đoàn, Hội
Cập nhật lúc 16:28, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
.

Sáng 12-3, Huyện Đoàn Ea Súp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2018.

a
Các học viên tham gia lớp học.

Trong 5 ngày (từ ngày 12 đến ngày 16-3), các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Bên cạnh đó, các học viên còn được học và thực hành nghi thức, nghi lễ, điều lệ Đội; múa hát sân trường, nhảy dân vũ; kỹ năng cắm trại…

Thùy Dung

 

,