Huyện Krông Pắc không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới
Cập nhật lúc 15:37, Thứ Tư, 06/06/2018 (GMT+7)
.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pắc, hiện nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới của 15 xã trên địa bàn huyện là 227 tiêu chí.
 
Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt của mỗi xã là 15,13 tiêu chí. Trong đó đã có 5 xã đạt 19 tiêu chí (gồm các xã: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng); 3 xã đạt 15-18 tiêu chí (các xã: Tân Tiến, Ea Yông, Ea Phê); 5 xã đạt 10-14 tiêu chí (các xã: Hòa Tiến, Vụ Bổn, Krông Buk, Ea Uy, Ea Knuếc) và 2 xã đạt 5-9 tiêu chí (xã Ea Yiêng, Ea Hiu). Như vậy, đến thời điểm này toàn huyện không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
 

Mô hình trồng tiêu của nông dân xã Ea Knuếk giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập,đưa địa phương đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người.

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2018, huyện Krông Pắc phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Tiến, Ea Yông, Ea Phê và Hòa Tiến. Tổng  kinh phí bố trí thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện là 46.920 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp là 13.235 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển là 33.685 triệu đồng. 

 
Đăng Triều
 
 
 
,