Huyện Lắk: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ cơ sở
Cập nhật lúc 19:11, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng 2-7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội LHPN ở cơ sở năm 2018.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ ngày 2 đến 6-7) dành cho 127 học viên là cán bộ Hội LHPN trên địa bàn toàn huyện.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên sẽ được bồi dưỡng 6 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các học viên còn được bồi dưỡng chuyên đề ngoại khóa về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thùy Dung

 

,