Sẽ thu hồi đất nếu chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ cam kết
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, từ ngày 14-8-2018, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; thu hồi đất đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày 3-7-2017 mà bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp các bên không có giao kèo về tiến độ đưa đất vào sử dụng.
 
Cụm công nghiệp Tân An. (Ảnh minh họa)
Cụm công nghiệp Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)
 
Về trình tự thu hồi, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thực hiện rà soát, lập danh sách những trường hợp thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng so với tiến độ đã giao kết (trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; sau đó lập hồ sơ để các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, Xây dựng, ngành Thuế và UBND thị xã Buôn Hồ, TP. Buôn Ma Thuột, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng phối hợp tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề nhằm đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả, tiết kiệm...
 
Giang Nam
,