Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước
Cập nhật lúc 16:05, Thứ Bảy, 01/09/2018 (GMT+7)
.

Chiều 31-8, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao “Nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6971/UBND-NC, ngày 20-8-2018 của UBND tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg, ngày 19-6-1998 về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước.
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước.

Ngày 8-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước (có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018). Theo đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên phạm vi cả nước; ở địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức văn hóa - xã hội chủ trì, tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai thực hiện.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 2.388 bản hương ước/2.479 thôn, buôn, tổ dân phố (chiếm tỷ lệ 96,3%); còn lại 91, thôn, buôn, tổ dân phố thuộc hai huyện Ea Súp và Ea H’leo đang trong quá trình xây dựng. Các bản hương ước, quy ước sau khi được phê duyệt đều được các thôn, buôn, tổ dân phố thông tin, phổ biến nội dung đến các hộ gia đình, cá nhân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tất cả mọi người biết và thực hiện.

Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Sở Tư pháp đã bàn giao toàn bộ hồ sơ công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại diện lãnh đạo của hai Sở cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật.

Duy Tiến

,