Đến năm 2020, giảm 30-40% số hộ nghèo là người có công với cách mạng
Cập nhật lúc 17:12, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7801/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020 giảm 30-40% số hộ nghèo là người có công, cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn; Hoàn thành công tác hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ ngành Lao động Thương binh  và Xã hội tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có công với cách mạng ở huyện K rông Bông
Cán bộ ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có công với cách mạng ở huyện Krông Bông. 

Giữ vững tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng. 100% nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ hư hỏng, xuống cấp được tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang. Toàn dân vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ 17-18 tỷ đồng, từ nguồn quỹ huy động này hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây mới 230-250 căn nhà. Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng và giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng phát sinh…

Để đạt mục tiêu đề ra trên, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác người có công với cách mạng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...

Nguyên Hoa

 

,