Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật lúc 13:43, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
.
Sáng 12-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH).
 
Đoàn đã rà soát, đánh giá thực tế công tác CCHC theo mốc thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 6-2018 của Sở LĐ-TBXH, qua đó cho thấy, công tác CCHC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên bằng việc ban hành các kế hoạch, chương trình và văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp, đáp ứng yêu cầu.
 
Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Việc niêm yết các TTHC được Sở LĐ-TBXH thực hiện nghiêm túc, cụ thể, rõ ràng, giúp cá nhân và tổ chức thuận lợi trong việc tiếp cận TTHC. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại được triển khai có hiệu quả; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn. Sở đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC qua đường bưu điện, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch nhằm tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn.
 
Bộ máy tổ chức của Sở ngày một kiện toàn hơn, đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết các TTHC. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức sử dụng văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) và hệ thống thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc hằng ngày. Có khoảng 30% văn bản giấy được thay thế bằng văn bản điện tử; 100% văn bản điện tử được dùng song song với văn bản giấy...
 
Thành viên Đoàn kiểm tra 1228 kiểm các bộ TTHC được niêm yết công khai.
Thành viên Đoàn kiểm tra 1228 kiểm các bộ TTHC được niêm yết công khai tại Sở LĐ-TBXH.
 
Bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC tại Sở LĐ-TBXH vẫn còn một số hạn chế: chưa xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch đào tạo năm 2017, 2018 xây dựng chậm so với quy định; một số nhiệm vụ về CCHC công thực hiện chưa kịp thời. Về hiện đại hóa hành chính, Sở chưa cập nhật kịp thời hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; chưa áp dụng việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định...
 
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Sở LĐ-TBXH cần tăng cường xây dựng các sáng kiến trong công tác CCHC; khắc phục việc nhập kết quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống iGate cũng như cập nhật, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Đồng thời đề nghị Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 6769/KH-UBND, ngày 14-8-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện Chỉ số CCHC (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI) năm 2018...
 
Lan Anh
 
,