Từ 1-4-2019 sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 22:53, Thứ Tư, 05/09/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh vào thời điểm 0 giờ, ngày 1-4-2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; hướng dẫn các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã đúng quy định; xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Cán bộ dân số huyện Ea Súp hướng dẫn phụ nữ trên địa bàn cách sử dụng biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình
Cán bộ dân số huyện Ea Súp tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện kế hoạch hóa gia đình (ảnh minh  họa). Ảnh: K.Oanh

Sở Xây dựng phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tổng điều tra theo đúng phương án của Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Cục Thống kê có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách. UBND cấp huyện, thị xã, thành phố cung cấp bản đồ cấp xã, phường cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra; chỉ đạo cấp xã, phường thực hiện tốt công tác phục vụ; tuyển chọn lực lượng tham gia tổng điều tra…

Lê Hương

,