Huyện Cư M'gar có 13/15 xã văn hóa nông thôn mới
Cập nhật lúc 11:12, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)
.

UBND huyện Cư M'gar cho biết, tính đến hiện tại, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Thời gian gần đây, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện hiện có 147/189 thôn, buôn được công nhận danh hiệu văn hóa, chiếm trên 77%.

oạt động văn hóa tại Lễ hội mừng lúa mới ở buôn Thái (xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar)
Hoạt động văn hóa tại Lễ hội mừng lúa mới ở buôn Thái (xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar)

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, phát huy tinh thần tự lực, tự cường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, hai xã còn lại là Ea M’droh và Ea Kuêh đạt xã văn hóa nông thôn mới.

Đỗ Lan

,