Thị xã Buôn Hồ phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018
Cập nhật lúc 21:38, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, thị xã Buôn Hồ đã triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng 2 đường nội đồng tại xã Bình Thuận và Cư Bao, xây dựng 4 công trình thủy lợi và 14 công trình đường giao thông, trường học, trụ sở tại các xã.

Cư Bao.jpg
Đường giao thông ở buôn Gram A, xã Cư Bao do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đến nay, toàn thị xã đạt 83/95 tiêu chí, bình quân 16,6 tiêu chí/xã, trong đó có 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (xã Ea Blang và xã Cư Bao) và phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 2 xã gồm Bình Thuận và Ea Siên đạt 19/19 tiêu chí.

Để đạt mục tiêu đề ra, thị xã tập trung huy động nội lực trong dân, lồng ghép các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực đối với các tiêu chí chưa đạt; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt nhưng còn nợ chuẩn… Được biết, từ năm 2016 đến cuối tháng 9-2018, thị xã đã huy động trên 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

 

Nguyễn Xuân

 

,