Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10030/UBND-KSTTHC, ngày 15-11-2018 về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận một cửa; chỉ đạo bố trí công chức, viên chức phải bảo đảm trình độ chuyên môn; trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 

3123
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết chế độ chính sách. (Ảnh minh họa)

Công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định. Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm thống nhất, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Nguyễn Xuân

 

,