Kiên quyết miễn nhiệm, thay thế những người làm việc kém hiệu quả
Cập nhật lúc 17:46, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)
.

Sáng 15-1 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, ngành Nội vụ đã bám sát định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc rà soát, đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện theo đúng quy định. Tính đến ngày 15-10-2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản là 40.500 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể 1.698 người; các cơ quan hành chính 4.826 người; các đơn vị sự nghiệp công lập 27.547 người; cán bộ, công chức cấp xã 6.213 người; doanh nghiệp nhà nước 200 người; các hội 16 người.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, thủ tục hành chính được đơn giản, hiện đại hóa, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng tạo. 

3123
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực phù hợp, thống nhất với tiến trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản. Bên cạnh đó, cần đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, bám sát định hướng đổi mới trong những nghị quyết gần đây của Trung ương như chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức, thu hút người có tài năng vào hoạt động công vụ nhằm tổ chức lại các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tiếp tục đôn đốc, kiểm tra chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú trọng cải cách chính sách tiền lương, chất lượng dịch vụ công. Khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức; xác định vị trí việc làm bảo đảm khoa học, chính xác, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm…

Bên cạnh đó, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ và lộ trình đã đề ra và sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc kém hiệu quả; đề xuất các giải pháp xử lý việc thiếu biên chế giáo viên, nhân viên y tế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Nguyễn Xuân

 

,