Tổ chức "Tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế" năm 2019
Cập nhật lúc 21:18, Thứ Bảy, 05/01/2019 (GMT+7)
.
Cục Thuế tỉnh vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn, tổ chức tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế mới; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách thủ tục về thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đảm bảo việc tính thuế, khai thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định của pháp luật.
 
Theo đó, để nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân người nộp thuế “Tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế” năm 2019 sẽ được Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ tức tập trung từ ngày 11 đến 15-3.
 
Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế được tổ chức tại Cục Thuế tỉnh
Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế được tổ chức tại Cục Thuế tỉnh
 
Các doanh nghiệp, người nộp thuế có bất kỳ khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế có thể tham gia “Tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế” năm 2019, hoặc liên hệ qua điện thoại, email, trực đến bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tại các cơ quan thuế để được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.
 
Giang  Nam
,