Toàn tỉnh còn trên 57 nghìn hộ nghèo
Cập nhật lúc 17:33, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND của UBND tỉnh (ngày 3-1-2019) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, toàn tỉnh hiện có 57.180 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,81% dân số.

Trong đó, hộ nghèo về thu nhập thấp là 50.868 hộ; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản xã hội là 6.312. Số hộ cận nghèo 43.316 hộ, chiếm tỷ lệ 9,12%.

Hỗ trợ bò  
Hỗ trợ bò cho các hộ nghèo ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Ảnh minh họa

Một số huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao như: Ea Súp có 7.849 hộ (chiếm tỷ lệ 43,13%); M’Đrắk 7.362 hộ (41,1%); Krông Bông 7.686 hộ (35,95%); Buôn Đôn 6.115 hộ (38,86%)…

Lê Hương

,