Hơn 222 tỷ đồng bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 16:49, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)
.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 209/QĐ- BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2019-2030 với những mục tiêu cụ thể: Hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, khôi phục trang phục truyền thống của 3 dân tộc đã mai một; đến năm 2022, 100% học sinh trường dân tộc nội trú các tỉnh, thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống 2 buổi/tuần và các dịp lễ, Tết, hội; lập 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

casc
Trang phục truyền thống của người Êđê. (Ảnh minh họa)

Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” nhằm mục tiêu bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 222,9 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 51,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương 171,7 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân

 

,