Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng 1- 2019 đạt 50 triệu USD
Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 04/02/2019 (GMT+7)
.

Sở Công thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng 1-2019 thực hiện 50 triệu USD, đạt 8,1% kế hoạch năm.

Theo Sở Công thương, so với cùng kỳ năm 2018, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cà phê nhân, cà phê hòa tan, hạt điều, sản phẩm sắn đều giảm cả về lượng và giá trị; hạt tiêu tăng về lượng nhưng giảm về giá trị; sản phẩm ong và cao su tăng cả về lượng và giá trị. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu thế giới, giá một số mặt hàng nông sản vẫn đang còn ở mức thấp.

Sản xuất cà phê xuất khẩu tại
Sản xuất cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH G20 Coffee G20 Việt Nam

Cụ thể, cà phê nhân xuất khẩu 15.000 tấn, giảm 28,8% về lượng và giảm 33% về giá trị; cà phê hòa tan xuất khẩu 600 tấn, giảm 4% về lượng và giảm 9,1% về giá trị; hạt tiêu xuất khẩu 200 tấn, tăng 9,3% về lượng và giảm 8,46% về giá trị; hạt điều xuất khẩu 40 tấn, giảm 4,76% về lượng. Riêng sản phẩm ong xuất khẩu 1.000 tấn, tăng 67,5% về lượng; sản phẩm sắn xuất khẩu 1.500 tấn, giảm 68,3% về lượng; cao su xuất khẩu 800 tấn, tăng 98,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2018.

Đỗ Lan

,