Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND, ngày 21-3-2019 về Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn lên 32,9%, bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,46% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,3%.

3123
Hội viên phụ nữ buôn Ju, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột phát triển chăn nuôi bò từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động nguồn lực thực hiện theo hướng bảo đảm cân đối phân bổ nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cho các nội dung, hoạt động trọng tâm; đa dạng hóa các nguồn vốn theo hướng xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung được lồng ghép, tích hợp vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia làm căn cứ triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các chương trình trong năm 2019.

Nguyễn Xuân

 

,