UBND huyện Ea Súp: Xây dựng Dự án đầu tư công trình xử lý chất thải rắn
Cập nhật lúc 13:29, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)
.

Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường do thiếu cơ sở xử lý chất thải, UBND huyện Ea Súp đã xây dựng Dự án xử lý chất thải rắn với quy mô liên xã có tổng kinh phí dự kiến đầu tư trên 50 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 15 tỷ đồng (chiếm 30% tổng mức đầu tư của dự án); ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng (chiếm 4% tổng mức đầu tư) theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ngân sách địa phương bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 3,5 tỷ đồng (chiếm 7% tổng mức đầu tư); vốn tín dụng cho doanh nghiệp vay khoảng 19 tỷ đồng (chiếm 38%); vốn đóng góp của doanh nghiệp 8 tỷ đồng (chiếm 16%); vốn huy động tham gia đóng góp của người dân 2,5 tỷ đồng (khoảng 5%).

Thu gom rác thải tại thị trấn Ea Súp.
Thu gom rác thải tại thị trấn Ea Súp.

Theo đó, công trình được đầu tư xây dựng tại xã Cư Mlan, xử lý chất thải rắn cho 5 xã khác trên địa bàn huyện gồm: Ea Rốc, Ya Tờ Mốt, Ea Lê, Ea Bung và Cư Kbang.

Dự án hiện đã được các ngành chức năng thẩm định và đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Lê Hương

,