Đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng
Cập nhật lúc 16:21, Thứ Bảy, 25/05/2019 (GMT+7)
.

Sở Tài chính cho biết, căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ 1-1-2019, Sở đã có báo cáo UBND tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở đề xuất tỉnh nâng mức hỗ trợ đối với các đơn vị này từ 150.000 đồng/ha/năm lên 300.000 đồng/ha/năm.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 10 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và 2 công ty TNHH hai thành viên được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hằng năm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà nước giao với mức hỗ trợ 150.000 đồng/ha/năm.

Với mức kinh phí này, các công ty đều gặp khó khăn trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và hầu hết kinh phí hỗ trợ chỉ đủ chi lương cho người lao động. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng cũng phù hợp với quy định của Nghị định 156, trong đó Điều 91 quy định “Đối với diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp đóng cửa rừng được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định 38/2016/QĐ-TTg quy định: Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Mức cụ thể do UBND tỉnh quyết định.

Lê Hương

 

,