Huyện Krông Ana
Vận động đóng góp trên 15,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 06:38, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)
.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Krông Ana và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát địa bàn dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Cụ thể, trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp hơn 15,7 tỷ đồng, hiến hơn 14.600 m2 đất, trên 13.700 ngày công để xây dựng nông thôn mới.
 
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện cũng đã đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 5,8 tỷ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, qua đó đã hỗ trợ xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết, 227 nhà cho hộ nghèo, xây mới và sửa chữa 130 nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Tại đại hội, Ủy ban MTTQVN huyện đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các nội dung: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tham gia góp ý xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, cụ thể.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dek H'đơk tặng Giấy khen
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dek H'đơk tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại hội hiệp thương cử 51 thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX. Ông Nguyễn Năng Lưu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Vân Anh
,