Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025
Cập nhật lúc 23:16, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)
.

Ngày 18-6-2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4890/KH-UBND về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 có tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của các sở, ban, ngành được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 cấp huyện, xã làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được bồi dưỡng tiếng DTTS. Đến năm 2025 tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 cấp tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

d
Cán bộ người DTTS đến tận nhà dân tuyên truyền về biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Ban Dân tộc chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc cụ thể hóa chương trình, tài liệu, kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra…

Hoàng Tuyết

,