Bế giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 16:15, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 27-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Lễ  bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; PGS.TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cùng 204 học viên đến từ cơ quan, đơn vị của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Từ ngày 17 đến 27-6, với tinh thần, thái độ nghiêm túc, lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, các học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu 14 chuyên đề, trong đó có 10 chuyên đề lý luận, 4 chuyên đề về tình hình thực tiễn của tỉnh và 1 đợt đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ bế giảng.

Qua đó, học viên đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý về: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Một số vấn đề về công tác cán bộ và đánh giá, bổ nhiệm cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay và những gợi ý chính sách đối với tỉnh Đắk Lắk… Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận.

PGS.TS
PGS.TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viên Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Khóa học đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, hình thành các chuẩn mực đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp học giúp các học viên phát huy tốt chức trách nhiệm vụ, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, địa phương mình phụ trách; tạo sự chuyển biến tiến bộ nhất định về nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý  các cấp trong tỉnh. 

 Lê Hương

,