Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng lần thứ III năm 2019
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)
.
Ngày 12-6, UBND huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III năm 2019
 
Tham dự Đại hội có 145 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 42.000 đồng bào DTTS thuộc 23 dân tộc trong huyện.
 
1
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
 
Theo báo cáo tại đại hội, trong giai đoạn 2014 - 2018, công tác dân tộc của huyện Krông Năng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, đội ngũ cán bộ là người DTTS ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hầu hết bà con đồng bào DTTS có tinh thần đoàn kết, gắn bó, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…
 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,37% xuống 9,8%; bình quân thu nhập đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm; huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 17/19 tiêu chí, 2 xã đạt 16/19 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10-15/19 tiêu chí…
 
Bên cạnh đó, công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS được quan tâm. Đến nay, huyện có 232 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 72 bộ cồng chiêng quý, 22 nghệ nhân biết tạc tượng, 195 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm… 
 
1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển nhấn mạnh, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân vùng DTTS; huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh từng vùng đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, tiếp thu và phát triển bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, buôn đồng bào DTTS, đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc...

1
Các cá nhận nhận Giấy khen do Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng.
 
Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 là: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt từ 8-10%/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt từ 60-80 triệu đồng/người/năm, trong đó đồng bào DTTS 50 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5-3%/năm; bảo đảm 100% số học sinh DTTS trong độ tuổi đến trường được cấp sách vở và trang thiết bị khác phục vụ học tập…
 
1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể.

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư, phát động phong trào thi đua yêu nước; bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019. 

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 3 cá nhân; UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, giai đoạn 2014 - 2018.

Thế Hùng
,