Thêm 553 đối tượng được giải quyết chế độ ưu đãi có công với cách mạng
Cập nhật lúc 23:48, Thứ Ba, 25/06/2019 (GMT+7)
.

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 636 hồ sơ đối tượng chính sách các loại từ 15 huyện, thị xã, thành phố đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi.

Cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TBXH) đang rà soát hồ sơ
Cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TBXH) đang rà soát hồ sơ để giải quyết chế độ ưu đãi cho đối tượng theo quy định.

Qua kiểm tra, thẩm định và đối chiếu với các văn bản quy định đơn vị đã chuyển trả 83 hồ sơ không đủ điều kiện để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với 553 hồ sơ người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên khác đủ điều kiện, gồm: giải quyết trợ cấp hằng tháng 33 trường hợp, giải quyết trợ cấp một lần 520 trường hợp.

Như vậy, hiện nay Sở LĐ-TBXH đang quản lý gần 62 nghìn hồ sơ đối tượng, trong đó đối tượng người có công, thân nhân người có công gần 49 nghìn hồ sơ; hơn 12 nghìn hồ sơ đối tượng liên quan khác. Hằng tháng, Sở LĐ-TBXH chi trả trợ cấp gần 12 nghìn đối tượng, với số tiền chi trả hơn 21 tỷ đồng.

Hải Lý

 

,