Thị xã Buôn Hồ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 2, 3
Cập nhật lúc 16:46, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)
.

Ngày 17-6, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã Buôn Hồ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản.

Văn phòng HĐND - UBND thị xã đã tổ chức kiểm tra định kỳ công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện CCHC, niêm yết công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính đã được thực hiện trực tuyến mức độ 2, 3 qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh.

3123
Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ Phạm Phú Lộc phát biểu tại cuộc họp

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND thị xã đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị áp dụng chương trình quản lý và điều hành công việc Idesk; 100% cán bộ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 106 thủ tục và hiện đang rà soát để chuyển đổi sang thực hiện theo TCVN ISO 9001:2015.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, công tác CCHC của thị xã Buôn Hồ tập trung vào các nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; xây dựng kế hoạch CCHC của thị xã năm 2020; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đạt kết quả tốt; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiến tới thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành công vụ; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4…

Nguyễn Xuân

 

,