UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 20:22, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)
.

Chiều 12-6, UBND tỉnh tổ chức họp để lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh một số nội dung trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kdoh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý một số nội dung nghị quyết để thông qua, gồm: Nghị quyết về quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND, ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh; Quyết định ban hành Quy định miễn tiền thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

ảnh
Đại biểu tham gia ý kiến nội dung các Nghị quyết

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc ban hành các Nghị quyết trên là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế, ngân sách tỉnh có thể xem xét cân đối nguồn chi… Riêng đối với Quyết định ban hành Quy định miễn tiền thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp về từ ngữ, Sở Tài chính đã sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Quyết định. Đối với đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (về quy định chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan đến việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư khi có 2 nhà đầu tư trở lên đăng ký cùng một địa điểm) là chuyển điểm b khoản 2 Điều 5 (quy định trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư) về khoản 7 Điều 5 (quy định trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố), sau khi xem xét thì việc quy trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại điểm b khoản 2 Điều 5 là phù hợp, do đó Sở Tài chính đề xuất giữ nguyên nội dung này. Tuy nhiên, tại cuộc họp cả hai Sở chưa thống nhất về nội dung này nên xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh cho hai Sở họp với nhau để thống nhất nội dung trên, sau đó sẽ trình UBND tỉnh ký.

ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thống nhất thông qua 4 Nghị quyết trên để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sắp tới. Đối với các nội dung chưa trình UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành cần hoàn thiện để UBND tỉnh tổ chức họp thông qua.

Minh Thuận

,