UBND tỉnh thông qua nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 19:05, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)
.
Chiều 7-6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về những nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan.
 
Tại cuộc họp, đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế Hội và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Cụ thể, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là 40.258 người (giảm 918 người so với năm 2018), biên chế Hội 128 người (tăng 16 người), hợp đồng lao động 2.324 người (giảm 49 người). 
 
Cuộc họp cũng xem xét nội dung Dự thảo Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, đề nghị bổ sung danh mục 9 dự án phải thu hồi đất; 2 dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đại biểu góp ý dự thảo nội dung lên quan đến biên chế năm 2019
Đại biểu góp ý dự thảo nội dung lên quan đến biên chế năm 2019
 
Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu thống nhất 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành tất cả 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh mà HĐND tỉnh giao năm 2019.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên đã cho ý kiến về nội dung mà UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh, trong đó, xem xét, đánh giá về số liệu báo cáo, các giải pháp phát triển triển kinh tế - xã hội, thực trạng và những khó khăn về sử dụng biên chế, hợp đồng lao động và các dự án đầu tư phát triển tại các huyện, thị xã, thành phố…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận cuộc họp
 
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thông qua nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Tuy nhiên, các cơ quan soạn thảo nội dung phải tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch cả năm 2019.
 
Minh Thông
 
,