Hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài
Cập nhật lúc 18:19, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)
.

Chiều 13-8, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nội dung QCDC. Nhờ đó, chất lượng công tác giám sát ngày càng được nâng cao, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo điều kiện cho việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc tồn đọng đã được các cấp, ngành quan tâm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá, phân tích những mặt hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở như: việc phổ biến, quán triệt và thực hiện QCDC ở một số nơi còn mang tính hình thức; việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn; một số chương trình, dự án, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư... chưa thực hiện tốt việc công khai, lấy ý kiến nên chưa tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần gắn việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tốt việc tiếp dân, đối thoại và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân; hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu kiện, vượt cấp kéo dài.

Duy Tiến

 

,