Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ
Cập nhật lúc 15:10, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)
.
Sáng 10-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN).
 
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Sở KH-CN đạt được nhiều kết quả tích cực; việc chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được quan tâm, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo quy trình; thủ tục hành chính được rà soát, công bố kịp thời và công khai ngay khi có quyết định. Việc thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp. Cụ thể, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đúng, trước hạn 93/93 hồ sơ; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật; ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; thiết lập, công khai hộp thư điện tử tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên website Sở.
 
a
Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
Ngoài ra, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở đơn vị vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa được thường xuyên; số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chưa nhiều.
 
a
Thành viên đoàn kiểm tra tại bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ

Tại buổi làm việc, Sở KH-CN cũng đã kiến nghị một số nội dung: các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần ban hành kịp thời và bảo đảm sự hướng dẫn thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, ngành Trung ương để hạn chế thấp nhất vướng mắt trong quá trình thực hiện; hỗ trợ đầu tư kinh phí để thực hiện các dự án trọng điểm về lĩnh vực của ngành đã được phê duyệt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức nhà nước cho cán bộ, công nhân viên chức ngành…

Tại buổi làm việc, Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh. Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra qua hình thức họp trực tuyến với các đơn vị.

Thúy Hồng

 

,