Huyện Cư M'gar tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
Cập nhật lúc 18:08, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)
.

Trong hai ngày 17 và 18-10, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M’gar tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho 355 thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2-1-2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10-4-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật...

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực cho các thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật của các xã, thị trấn, từ đó bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách về chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương.

Thùy Linh

,