Sở Xây dựng tiếp nhận và xử lý thông tin tiêu cực qua "đường dây nóng"
Cập nhật lúc 18:01, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
.
Nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Sở Xây dựng vừa ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây điện thoại “nóng”.
 
Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin nếu phát hiện công chức, viên chức Sở Xây dựng có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình thi hành công vụ.
 
“Đường dây nóng” gồm số điện thoại của Giám đốc Sở: 02623.567.579, Chánh Văn phòng Sở: 0262.8564.666 hoặc có thể phản ánh qua email: xaydung@daklak.gov.vn.
 
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng công bố "đường dây nóng" nhằm tiếp nhận và xử lý thông tin tiêu cực. (Ảnh minh họa)
 
Theo quy chế, Văn phòng Sở có trách nhiệm phân công công chức trực nhận cuộc gọi điện thoại “đường dây nóng”, mở sổ theo dõi; xử lý thông tin theo chế độ “khẩn”. Trong thời hạn 1 giờ kể từ khi nhận được thông tin, công chức trực phải báo cáo Giám đốc Sở.
 
Việc chỉ đạo và chuyển thông tin từ lãnh đạo Sở đến các phòng, đơn vị trực thuộc không quá 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc đối với những vụ việc bình thường và không quá 24 giờ làm việc đối với nội dung vụ việc phức tạp, kể từ khi nhận được yêu cầu.
 
Ngoài ra, theo quy chế, người cung cấp thông tin qua “đường dây nóng” được bảo đảm giữ bí mật về danh tính, địa chỉ và có quyền được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp.
 
           Hoàng Minh
 
,