Năm 2020, Đắk Lắk được giao biên chế 3.017 công chức
Cập nhật lúc 18:28, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)
.

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các văn bản sẽ trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thẩm tra Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Pháp chế đánh giá: Trong năm 2019, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường tính công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 9,32%, vượt kế hoạch đề ra. Các dự án lớn tiếp tục được đầu tư; thu ngân sách vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp của các sở, ngành trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư còn hạn chế; vẫn còn tình trạng không nghiêm túc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; án hành chính còn chiếm tỷ lệ cao; công tác thanh tra ở một số sở, ngành còn chồng chéo; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn bất cập…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của năm 2020.

Theo đó, dự kiến trong năm 2020, tỉnh Đắk Lắk được giao 3.017 biên chế công chức (giảm 66 biên chế so với năm 2019); tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là 40.012 người (giảm 1.134 biên chế so với năm 2019); biên chế hội đặc thù là 137 chỉ tiêu; số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là 2.272 chỉ tiêu (trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập là 1.910 chỉ tiêu; cơ quan hành chính và tổ chức khác là 362 chỉ tiêu). Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu và có báo cáo, giải trình thêm với HĐND tỉnh về 362 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68 và Nghị định 161 để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cuộc họp cũng đã thống nhất với Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13-12-2014 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk.

Duy Tiến

,