Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương
Cập nhật lúc 20:44, Thứ Ba, 17/12/2019 (GMT+7)
.

Chiều 17-12, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận 66–KL/TW, ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện; triển khai Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước đã tổ chức gần 765.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng triệu lượt học viên. Bình quân mỗi năm các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước mở được 76.472 lớp với trên 4,2 triệu lượt học viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Nhìn chung, các trung tâm chính trị trong cả nước thực hiện tương đối tốt chương trình, kế hoạch được cấp ủy thông qua hằng năm; công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức để tổ chức mở lớp theo cụm xã, thị trấn, phường để tạo điều kiện cho học viên thuận lợi trong việc tham gia học tập, nhất là các địa bàn vùng sâu,vùng xa. Các chương trình đào tạo, chuyên đề bài giảng ngày càng phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tình hình thực tế ở địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ được đào tạo vào quán trình công tác…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng của công tác cán bộ, vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài nên phải thực hiên thường xuyên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ ở cấp sở. Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm sâu sát chỉ đạo trực tiếp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết luận 66–KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện là 2 văn bản quan trọng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo tiền đề, điều kiện để đổi mới chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện trong thời kỳ mới.

Lê Hương

,