Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2019
Cập nhật lúc 20:17, Thứ Tư, 22/01/2020 (GMT+7)
.
Sáng 22-1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 2.500 văn bản các loại; chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị; tập trung rà soát và giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại đông người phức tạp, các vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc theo đúng quy định của pháp luật.
  
th
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải phát biểu tại hội nghị
 
Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm kinh phí hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo kế hoạch trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ công chức luôn được chú trọng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được chú trọng, công tác thu nhập, chỉnh lý, quản lý tài liệu lưu trữ được thực hiện tốt. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trên mọi lĩnh vực; làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thống nhất trong nhận thức, hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra; tích cực tuyên truyền về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các quy định mới có hiệu lực thi hành như Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia bảo đảm đạt kết quả…
 
th
 Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
 
Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
 
Hồng Chuyên
 
,