Đại hội Chi bộ Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện M'Đrắk
Cập nhật lúc 16:32, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)
.

Chi bộ Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện M'Đrắk vừa tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện M'Đrắk hiện có 7 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên chính thức. Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện đã lãnh đạo đảng viên và công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra.

Bình quân mỗi năm Đài đã tiếp, phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh -Truyền hình Đắk Lắk trên 15.000 giờ; sản xuất và phát sóng bình quân 120 chương trình thời sự địa phương, 80 - 100 chương trình tuyên truyền chuyên đề. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên của Đài cũng đã cộng tác hàng trăm tin, bài với Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, kịp thời phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tình hình tại địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; phổ biến kiến thức, khoa học – kỹ thuật; nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến….

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M’Đrắk tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên và công chức, viên chức đều hoàn thành tốt nhiêm vụ trở lên; kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch được giao; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh..

Tại đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Tiến Ninh, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Duy Tiến

 

 

,