Huyện M'Đrắk
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Hai, 25/05/2020 (GMT+7)
.

Sáng 25-5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện M’Đrắk đã khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 quần chúng ưu tú của 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.


Trong thời gian 5 ngày (từ 25 đến 29-5-2020), các học viên tham dự lớp bồi dưỡng sẽ được trang bị 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Duy Tiến  

 

,