Đại hội Đảng bộ xã Ea Huar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 20:55, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)
.

Ngày 26-6, Đảng bộ xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ xã Ea Huar có 182 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Ya Toan Ênuôl, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Ea Huar lần thứ VIII.
Đồng chí Ya Toan Ênuôl (bìa phải) Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Ea Huar lần thứ VIII.

Tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2020 ước đạt hơn 117 tỷ đồng, đạt 134,19% so với năm 2015; tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,72%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 16,92 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, diện tích cây lúa được mở rộng từ 175 ha (năm 2015) lên 190 ha (năm 2020)…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,6% (năm 2015) xuống còn 41,2% (năm 2020). Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động... Cùng với đó, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 46 đảng viên mới…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ea Huar tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực để phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 153 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 6,0%); thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 21,5 triệu đồng; mỗi năm phát triển 10 đảng viên trở lên…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; Ban Thường vụ 3 đồng chí (khuyết 2 đồng chí, chờ bổ sung); đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Buôn Đôn khóa VI là 8 đồng chí.

Hoàng Ân

 

 

,