Hội thảo khoa học Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới
Cập nhật lúc 17:14, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)
.
Sáng 26-6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. 
 
Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các nhà khoa học đến từ viện nghiên cứu, học viện và trường đại học trong cả nước. 
 
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
 
Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày nhiều tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: Nghiên cứu, quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, vận dụng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; hiệu quả việc vận dụng vào thực tiễn. 
 
Chủ trì hội thảo
Chủ trì hội thảo
 
Trên cơ sở bám sát lý luận và soi chiếu thực tiễn, 58 tham luận gửi đến hội thảo đã trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu việc vận dụng hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện nay. Trong đó nhiều tham luận có nội dung phong phú, góc nhìn mới từ việc vận dụng lý luận vào tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải cách hành chính, quản lý cán bộ cấp tỉnh ở Đắk Lắk; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy nguồn nhân lực con người trên con đường đổi mới hiện nay. 
 
ThS. Hoàng Thị Kim Bảo (Sở Thông tin và Truyền thông) chia sẻ tham luận
Thạc sĩ Hoàng Thị Kim Bảo (Sở Thông tin và Truyền thông) chia sẻ tham luận "Hiệu quả việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cải cách hành chính tại Đắk Lắk"
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu để tiếp tục “Quán triệt và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới” trên các lĩnh vực đối với một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Đắk Lắk luôn là một vấn đề thường xuyên và cấp thiết. Đồng chí tin tưởng, bằng trách nhiệm và tâm huyết với mảnh đất, con người Tây Nguyên, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có những đóng góp có giá trị về cả lý luận và thực tiễn, đưa ra được nhiều luận điểm mới, đưa hoạt động nghiên cứu khoa học luôn đi đúng hướng, ngày càng có nhiều kết quả có giá trị áp dụng vào thực tiễn để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…
 
Quỳnh Anh
 
,